Legg inn datoen idag. dd.mm.år

Her skriver du inn hvilken skolegang og praksis du har

Hvilke bedrifter har du hatt opplæring hos når du hadde YFF

Har du avtalt læreplass med noen bedrift? I tilfelle hvilken?

Hvilke bedrifter kan du tenke deg læreplass hos?

Kryss av her hvis du har søkt læreplass i Vigo

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.